Kategorijos
Gyvenimas Tinklaraščiai

Konferencija „Viešojo sektoriaus efektyvumas“

Autorius: Liberalų Sąjūdžio kandidatas Kaišiadorių-Elektrėnų vienmandatėje apygardoje – Skirmantas Tumelis

Viskas prasidėjo seniai seniai, kai TOC Sprendimai sugalvojo suorganizuoti kažkokią konferenciją apie Viešojo sektoriaus efektyvumą. Tiesa, užsiprašė kainų nuo 200 iki 650 Lt, tai niekas ten ir nesiregistravo ir netgi labai aiškiai ir suprantamai paaiškindavo kodėl:

Paklaikai, Jasinavičiau Nėriau, savo tėvo sūnau: kvieti į konferenciją, o prašai pinigų. Tu suorganizuok nemokamai, gal kas ir atvažiuos. Pripratote pasipinigauti. Imtumeis kokio rimto darbo.

Nors renginys turėjo įvykti beveik po mėnesio nuo šio laiško gavimo, organizatoriai tik jo išvakarėse susivokė, kad didžiulės salės užsakytos, o žmogus tik vienas kitas. Žinoma, tokia situacija būtų nuvylusi tiek rėmėjus (kurie norėjo pasireklamuoti kuo didesniam žmonių ratui), tiek tiems penkiems dalyviams (kurie būtų supratę, kad iš jų tik pasipinigavo). Taigi artėjant paskutiniam vidurnakčiui prieš renginį, Mindaugas suprato, kad Valentas Meškėnas buvo teisus, ir desperatiškai bandė pririnkti kuo daugiau žmonių. Normalūs žmonės jau miegojo, todėl teko eilinį kartą kreiptis į tinklaraštininkus su pagalbos šauksmu atvykti nemokamai su tinklaraštininkų akreditacijomis (nes normalūs žurnalistai irgi atsisakė atvykti). Žinoma, tinklaraštininkai viską metė ir puolė padėti į kampą įspraustiems organizatoriams. Šiems išsigelbėti pavyko. Sako, kad konferencijoje sudalyvavo apie 700 asmenų.

Pasinaudojau proga ir aš. Atvykęs gavau maišelį su kuponais arbatai ir užkandžiams, popieriaus užrašams, tušinuką, programą ir dar reklamų visokių. Viduje, aišku, daug matytų veidų, nes čia tinklaraštininkų koncentracija buvo gerokai didesnė nei per kokį niekam tikusį Login’ą. Nukeliavau tiesiai į salę, kur pirmąjį pranešimą skaitė mums gerai žinomas MRU dėstytojas R. Jasinavičius. Ten pat atskubėjo ir mums gerai žinomas politikas S. Tumelis, kuris visus be paliovos fotografavo, nuo objektyvo nepavyko išsisukti netgi tokiems garbiems interneto žmonėms kaip Rokiškis Rabinovičius. Tiesa, aktyvią agitacinę kampaniją vykdančio politiko išsigando galimi pranešimo klausytojai: mūsų salė buvo pustuštė, nors kitos buvo perpildytos. Visgi atėjo atėjo dešimta valanda, ir konferencija prasidėjo. O Skirmantas liepė man viską stropiai užsirašinėti, nesgi vis tiek patekau į renginį su akreditacija.

10:00. R. Jasinavičius: Kaip pasiekti, kad viešasis sektorius kurtų daugiau vertės

Profesorius teigė, kad žmonių netenkina gyvenimo kokybė. Visgi ko norėti, kai tolygiai mažėja darbo liaudies. Neva prieš 22 metus dirbo 66% gyventojų, o dabar vos 33%. Ne gana to, nuo 300.000 iki 400.000 padaugėjo dirbančių viešajame sektoriuje, kuris generuoja niekingai mažą pridėtinę vertę. Gaunasi toks paradoksas, kad žmonės viešąjį sektorių įsivaizduoja kaip didesnę vertybę nei privatų, nors būtent pastarasis ir generuoja beveik visas vertybes. Dar Rimvydas sakė, kad visa ko rodiklis yra vertė, kurią sukuria darbas, o jau tada tą vertę galima ir pasidalinti. O 90% generuoja būtent privatus sektorius. Logiškai mąstant, atsitinka taip, kad viešasis sektorius dalinasi tai, ko jis nė nesukuria, būtų gerai, jei jis bent jau pats save sugebėtų išlaikyti. Taip pat profesorius pabrėžė, kad veiklos pradžiai būtinas aiškiai suformuluotas ir pamatuojamas tikslas. Taip pat buvo koncentruojamasi į darbuotojus, teigta, kad nėra piktybiškai blogai dirbančių žmonių, jie tiesiog elgiasi taip, kaip yra vertinami, taigi didelę įtaką žmonių darbo kokybei turi ir jų vadovai. Vėliau kalbėta apie TOC, priminta, kad kova su pasekmėmis yra beprasmės išlaidos, kurias sutrumpintai galima žymėti raide Š (nes sutrumpinimuose balsės paprastai praleidžiamos). Galiausiai pereita prie veiklos vertinimo, išskirti keturi lygiai: veiksmas, produkcija, rezultatai ir pasiektas efektas (poveikis problemoms). Taip pat atkreiptas dėmesys, kad daugelis viešųjų paslaugų kainuoja tiek pat, nepriklausomai nuo to, kiek žmonių jas naudoja (pvz., gatvių apšvietimas), išskyrus tas, iš kurių žmonės gauna asmeninę naudą (pvz., medicina, švietimas). Taip pat pastebėta, kad privatus verslas bankrutuoja negeneruodamas naudos, o viešasis – ne. Todėl būtina, kad ekspertai matuotų jo efektyvumą.

11:00. N. Jasinavičius: Kaip sukurti efektyvias gyventojus aptarnaujančias organizacijas

Visi susirinko paklausyti M. Ručinskaitės pranešimo apie Garantinį fondą. Bet čia negarbingai organizatoriaus galiomis pasinaudojo Nerius, savo naudai pakeitė programą ir privertė visus klausyti savo minčių. Jis save pristatė kaip „unikalių klientų konsultantą“. Sakė, kad efektyvumas = rezultatas/pastangos, o jį lemia žmonės, darbo įrankiai ir vadybos metodai. Ir dar minėjo, kad silpniausia vieta grandinėje – ne blogų žmonių kaltė. Kadangi visa konferencija daugiau ar mažiau buvo paremta TOC, čia buvo nemažai pirmą pranešimą pakartojančių tik kitaip išsakytų minčių, taigi nesiplėsiu ir nesikartosiu.

12:00. C. Lenhartz: Pelnas ar misija? Win-Win sprendimas

Svečias iš Vokietijos paantrino, kad nepatenkintas darbuotojas gerai nedirbs. Kitaip sakant, turi būti laimingi ir darbuotojai, ir akcininkai, ir vartotojai. Taip pat sprendė konfliktinį debesį „Maža ar Didelė kaina = Pasiekiamumas ar Pajamos“. Taip pat dar kartą akcentavo, kad būtina koncentruotis ne į išlaidas, o į tikslus.

13:00. O. Cohen: Kaip pasiekti maksimalų efektyvumą valstybiniu lygiu

Beveik nieko neužsirašiau, nes atėjau pavėlavęs dėl to, kad pietavom ir šnekėjom, o vėliau iš anksto išskubėjau užsiimti vietą kitam pranešimui. Pasižymėjau tik vieną citatą: „No improvement – time to retirement“.

14:00. R. Šimašius: Sveiko proto verslo priežiūra: kaip tai įgyvendinti?

Teisingiausias Teisingumo ministras kalbėjo apie santykius tarp verslo vienetų ir priežiūros institucijų. Teigė, kad tikslas yra ne pagauti pažeidėją, o kad pažeidimų tiesiog nebūtų. Taip pat akcentavo, kad nereikia bausti už blogus įpročius, geriau padėti tuos įpročius pakeisti, nes daug pažeidimų įvyksta vien dėl elementaraus nežinojimo. Dar pateikė tokius duomenis, kad pagal apklausas, 64% apklaustųjų sako, jog verslo priežiūrą atliekančių institucijų požiūris į juos ir elgesys nuolat gerėja. Taip pat aiškino, kodėl prasminga verslininkus prieš 2 sav. įspėti apie būsimą patikrinimą: pvz., verslas galės tam pasiruošti, suderinti, kad atsakingi asmenys tuo metu būtų darbo vietoje (arba derinti apsilankymo laiką), taip pat jie turės laiko ištaisyti trūkumus ir taip po truputį išsiugdys suvokimą, kad tam tikri reikalavimai yra svarbūs ir kad jų laikytis reikia ne tik prieš patikrinimus, bet nuolat. Taip pat akcentuota, kad kontroliuojančios įstaigos privalo skleisti informaciją ir aiškinti, kodėl jų veikla yra svarbi, kad žmonės suprastų jų veiklos būtinumą.

15:00. S. Pass: Teisingumas laiku: kaip teismus padaryti žymiai efektyvesnius?

Svečias pasakojo apie Izraelio teismų darbo efektyvinimą. Apie tai, kad virš 50% teisėjų laiko buvo leidžiama neefektyviai ir kad pavyko jų darbą sukoncentruoti, pašalines funkcijas perduodant kitiems darbuotojams. Vienu metu sprendžiamų bylų sumažėjo nuo 60 iki 5, padidėjo pralaidumas (išsprendžiama daugiau bylų per tą patį laiką) ir sumažėjo laukimo laikas. Svečias minėjo, kad 12 mėn. siekiantis laukimas yra visiškai netoleruotinas. Justice delayed – Justice denied.

16:00. A. Voldemaras: Kaip užtikrinti projektų valdymą laiku.

Pusvalandžio pranešimas, kuriame aiškinta apie savalaikį (kiek jis įmanomas) statybinių projektų įvykdymą. Pranešėjas akcentavo ir tai, kad būtina koncentruotis į vieną darbą, o ne blaškytis tarp kelių, nes kitaip gausis visiškas chaosas galvoje.

16:30. R. Laukys: Ko iš tiekėjų tikisi didžiausios Lietuvoje perkančiosios organizacijos?

Redas buvo įspraustas į pusvalandį, nors turėjo pasiruošęs daug ką pasakyti. Kalbėjo apie ankstesnę patirtį ir dabartinį darbą VU atliekant viešuosius pirkimus. Keikė visokius įkyrius tiekėjus, kurie atsibunda ir sugalvoja paskaityti sutartis tik atvykę jų pasirašyti, ir sako, kad jų netenkina sąlygos – tokie yra kažkur mandagiai pasiunčiami. Dar būna mėgėjų tampyti po teismus, bet taip per 7 metus niekam laimėti ir nepavyko. Dar yra tokių neapmokytų, kurie nemoka teikti pasiūlymų, todėl jų negalima skelbti laimėtojais, nes kitaip kiti skundus visokius rašo. Dar sakė, kad kitąmet bus liberalizuoti viešieji pirkimai, nes priims naują direktyvą.

17:00. A. Vasiliauskas ir R. Savukynas: Kodėl ir kaip reikia matuoti kontroliuojančių institucijų veiklą.

Šnekėjo apie visokias virtualizacijas, dėl kurių nebeįmanoma sugaudyti, kas kur ir kaip vyksta ir kur mokesčiai sumokami, jei jie iš viso sumokami. Dar sakė, kad verslas nori turėti didelį mygtuką, kurį paspaudus būtų tinkamai sumokėti visi reikiami mokesčiai. Kitaip sakant – žmonėms reikia paprastumo, jie pasirengę sumokėti mokesčius, bet kartais viskas tiesiog per sudėtinga. Šnekėjo, paveikslėlius rodė visokius, kol vienas žmogus neapsikentęs po 40 min. prašė baigti įžangą ir pereiti prie temos, o dar po 5 min. išėjo. Greit ir pats pranešimas baigėsi, paplojo salė, nors taip ir liko nesupratusi, apie ką čia tas pranešimas buvo.

Taip ir baigėsi visą dieną trukusi konferencija. Reikia pripažinti, kad čia buvo geriausia konferencija, kokioje teko dalyvauti, net nėra ko lyginti su tame pačiame Litexpo kasmet vykstančiu Login. Dėkoju Mindaugui, kad pakvietė sudalyvauti. Buvo verta.

Be to, organizatoriai teigė, kad visi pranešimai yra nufilmuoti ir bus pasiekiami internetu, tad tikrinkite commnonsense.lt ir efk.lt, jei norite juos pamatyti.

3 komentarai – “Konferencija „Viešojo sektoriaus efektyvumas“”

Komentaras visai ne į temą, bet Užkalnio stiliumi- USA juodai dirbam, blogų nerašom. LT nedirbam, rašom blogus, dalyvaujam konferencijose. Valstybių skirtumai… Nieko asmeniško…

Ramūnai, taigi pailsėt reikia, pasikultūrint.
O jei rimtai, tai ir vasarą laiko būtų užtekę ką nors parašyt, bet nebuvo ką.
O ir lietuviškas darbas jau baigia mane pagaut.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Google reCAPTCHA apsauga. Privatumo taisyklės ir paslaugų sąlygos.