Kategorijos
Mokslai

MRU Finansų ekonomika. II semestras

090701114309_1

Kažkaip labai jau greitai prabėgo antras semestras, lyginant su pirmuoju. O ir sesija greit praėjo, gal dėl to, kad truko 15 dienų. Aną semestrą drebėjau dėl matematikos, šįsyk bijojau tik dėl filosofijos, bet apie viską atskirai prie kiekvieno dalyko.

Taigi apie viską iš eilės:

Anglų kalba

Vėlgi judam toliau pagal savo galimybes, išmokstam pakankamai, nors dėstytoja D. Užpalienė per daug mūsų ir nekankina. Trumpai tariant, anglų kalbos mokymu esu patenkintas. Įskaitą gavom vėlgi viską atsiskaitę bei pristatę prezentaciją apie bankus. Kitą semestrą laukia egzaminas, bus man nekas (:

Filosofija

Šį semestrą čia buvo vienintelis egzaminas iš serijos „kad tik išlaikyčiau“. Per egzaminą išsitraukiau lengvus klausimus apie Seneką ir Platoną, pirmojo nelabai ką žinojau, antrąjį buvom skaitę semestro pradžioj, bet kiek primiršau. Su sąlyga, kad kažkokie geri žmonės, kurie anksčiau mokėsi filosofiją pas dėstytoją J. Morkūnienę, paskolino mums savo konspektus, tai ir išlaikiau. Gal tik kokie 5 žmonės iš grupės neišlaikė. Būtų šis skaičius gal didesnis, jei kas trečias nebūtų rašęs su paruoštukėm. Ką čia pasakius apie pačią filosofiją. Kažką ten anksčiau paisčiau, kai buvau psichologiškai „atsijungęs“ po filosofijos egzamino. Dabar gi galiu tik pakartoti, jog pats filosofijos mokslas man patiko, tik gal kartais mokymasis užėmė per daug laiko, nes jo pradėdavo trūkti kitiems dalykams (kiaurą dieną gi nesimokysiu – nuo proto nušoksiu). Dėstytoja iš pradžių pasirodė gana keisto charakterio, bet vėliau įpratom ir pradėjo patikt.

Makroekonomika

Pradėkim nuo paskaitų. Dėstytojas L. Šadžius nesuinteresuotas, kad mes ką nors išmoktumėm.  Įsivaizduokit: prasideda paskaita, ateina dėstytojas su krūva lapų ir pradeda diktuoti, o mes visą paskaitą rašom „dailyraštį“. Ar kas nors taip įsivaizduoja paskaitas universitete? Kita vertus, makroekonomikai buvo skirta juokingai mažai laiko, tiek tikrai neužtenka kiek rimčiau ją išnagrinėti, bet juk galima nors kiek pasistengti, o ne ateiti, atšnekėti savo ir išeiti… Per egzaminą dėstytojas visiems surašė po 5 balus iš 5, tai niekas per daug pretenzijų neturėjo.

Per seminarus susitikdavome su dėstytoja D. Jurevičiene. Per dalį seminarų darbas vyko kiek rimčiau, bet vis tiek nemažai laiko iššvaistėme, kažkaip net nepasijautė, kaip praėjo visi seminarai. Na, bet kokiu atveju man, kaip ekonomiką studijuojančiam žmogui, norėtųsi daugiau dėstytojų pastangų tiek per seminarus, tiek per paskaitas (ypač per paskaitas).

Tikimybių teorija ir matematinė statistika

Paskaitas vedė dėstytojas A. Domarkas, pasirodė kaip labai draugiškas žmogus. Kaip vienas bendrakursis sakė „geras, per daug geras“. Nelabai suprantu, kaip gali žmogus dėstyt kažką, kai auditorijoj 99 proc. žmonių garsiai šneka, 0,5 proc. žaidžia Quake Live (girdisi per visą auditoriją), kiti užsiėmę savais reikalais, o likę bent 5 žmonės jo klauso. Kai jau visi labai garsiai pradeda šnekėt, su šypsena paprašo, kad būtų truputėlį tyliau. Jau rimtai gėda man dėl tokių „studentų“ ir gaila per daug draugiškų dėstytojų, visgi universitetas, o jausmas kaip kokių rėkaujančių penktokėlių klasėj, kam iš viso eit į tą paskaitą, jei tik trukdai kitiems, lankomumo vis tiek nežymi. O kalbant apie patį dėstymą, sunku man jį vertint, bet skųstis negaliu. Tiesa, dar pamiršau paminėti, jog dėstytojas kiekvieną paskaitą reklamuoja Maximą (:

Per seminarus vėl dirbom su O. Lavcel. Kažkaip pasirodė, jog darbo kokybė suprastėjo, lyginant su pirmu semestru, daug ką darėm „prabėgomis“, buvo ir tokių situacijų prieš koliokviumus „sprendėm tokius uždavinius? Ne? Tai užsirašykit formulę“. Vis dėlto negaliu sakyti, jog išmokė mus prastai, viskas gana minimaliai, bet to užteko, kad susirinkčiau egzaminui 4 balus iš 5. Tiesa, kai sužinojau, kaip mokomos kai kurios kitos ekonomistų grupės, tai mes tikrai „pjovėm grybą“.

Kaip pastebėjot, per seminarus turėjau susirinkęs 4 iš 5, o galutinis pažymys – 5. Čia buvo truputį netikėta staigmena.

Informatika

Reikėjo pasirinkti vieną dalyką iš keturių: Informatikos, Psichologijos, Etikos ir Retorikos. Paskaičiau studijų programas ir pasiėmiau Informatiką, tikėdamasis prisiminti senus dalykus ir išmokti šiek tiek naujų. Pasirodo, jog tai buvo tik svajonės.

Pradėkim nuo tragiškiausio dalyko – paskaitų. Visų pirma, nesuprantu, kaip dėstytojai R. Naujikienei iš viso leidžia mokyti kitus informatiką. Taip, ji moka naudotis Exeliu. Taip, ji moka nukopijuoti informaciją iš Vikipedijos ir susikelti į skaidres. Taip, ji kažką mintinai išmokusi ir bando mums per paskaitas monotoniškai šnekėti (taip, „labai įdomu klausytis“).  Susidariau kažką anksčiau išmokusios, nesidominčios dabarties naujovėms ir absoliučiai nesugebančios dėstyti (sudominti)dėstytojos įvaizdį. Ir kaip gali kitokį susidaryti:

  • R. Naujikienė: Kokia operacinė sistema mūsų klasėse dar naudojama be Windows?
  • M. Malcius: Baltix
  • R. Naujikienė: (keistu žvilgsniu) kokia?
  • M. Malcius: Baltix – Linux versija.
  • R. Naujikienė: Taip, Linux…
  • R. Naujikienė (informatikos dėstytoja!): gal eisim į kompiuterių klases, nenoriu laukti, kol čia viską pajungs (kompiuterį, mikrofoną ir pan.)

O jau minėjau siaubingai netaisyklingą tartį?

Toliau – seminarai. Teoriškai juos turėjo vesti dėstytojas M. Okulič–Kazarinas, bet ten jie su dekanu viską suderinę, nusprendė, kad seminarų nebus, o vietoje jų namie darysim tokius projektėlius (tiesą sakant, tie projektai – nesąmonė, bet beveik visi iš egzamino gavom po 10). Tiesa, vieną paskaitą vedė būtent šis dėstytojas. Žmogus ne tik išmano savo mokomą dalyką, bet ir domisi naujovėmis bei sugeba gana įdomiai pasakoti. Nors man nieko naujo per paskaitą nepasakė, bet vis tiek buvo įdomu paklausyt.

Verslo etika ir ideologija

Iš keturių dalykų reikėjo pasirinkti du: Verslo etika ir ideologija, Verslo komunikacija, Teisės teorija, Socialinių tyrimų metodologija.

Tiesą sakant čia berods buvo vienintelis dalykas, kurio programos rasti nepavyko, tai teko rinktis aklai pagal jau pažįstamą dėstytoją – R. Jasinavičių. Ir vėl savo pasirinkimu nenusivyliau. Aiškiai matėsi, jog dėstytojas ateina ne šiaip pakalbėti, o apšviesti mūsų tamsias galvas. Kalba įdomiai, retkarčiais pajuokaudamas, pakritikuodamas politikus, pateikdamas faktų iš savo patirties. O ir šiaip malonus, paprastas žmogus. Ai, neįdomu net aprašinėt, kai nėra, ką blogo pasakyt (:

Ir vėl buvom priversti šiek tiek padirbėti: teko perskaityti bent dvi knygas, sukurti „išsisklaidantį debesį“ bei „loginę pasekmių šaką“ ir juos išspręsti bei parašyti Verslumo gebėjimų ugdymo planą (kuris praktiškai ir nulėmė egzamino pažymį). Jei kas planuoja mokytis šį dalyką, rekomenduoju pirmą semestrą pasirinkti „Asmeninius finansus“, bus lengviau rašyt verslumo planą.

Ak, taip. Vos neužmiršau įkelti vienos mielos nuotraukos. Geras dėstytojas ir dar mylintis gyvūnus – idealu.

Rimvydas Jasinavičius
Rimvydas Jasinavičius

Verslo komunikacija

Galvojau, ką rinktis: Verslo komunikaciją ar Teisės teoriją. Bet bandos jausmas nugalėjo, ir pasiėmiau pirmąją. Turėjom linksmą (gal netgi šiek tiek per linksmą, visgi – dėstytoja), draugišką ir tinklaraščius skaitančią(!) dėstytoją V. Višnevską. Per seminarus pristatėm po vieną pranešimą bei pasirinktinai kurį nors: a) dar vieną pranešimą b) pranešimą spaudai ir reklamos analizę c)kitos grupės rašė koliokviumą. Paskaitose beveik nesilankiau (kas kaltas, kad po šios paskaitos man filosofijos seminaras – reikėjo ruoštis), bet nieko labai įdomaus vis tiek nepastebėjau, beveik sausa teorija. Egzaminui irgi iškalėm sausą teoriją ir dabar jau vargiai ką beatsiminčiau, nelabai matau prasmės. Gal geriau reikėjo imt Teisę?..

Fizinis rengimas

Galima nueit pasportuot ir neužsirašius, bet aš gi per didelis tinginys, tai galiu sportuot tik oficialiai pasirinkęs dalyką, kitaip neprisiversčiau nueit. Šį semestrą berods reikėjo pasportuot 24 valandas. Kadangi vidury dienos pilna žmonių ir sportuot nelabai įmanoma, tai eidavau antradieniais nuo 8:00 (nu gerai, realiai nuo 8:30, vis tiek prižiūrėtoja tik 9:00 ateina… ot būtų juoko, jei kas susitraumuotų tuo metu, kai jos nėra). Jei sveikatos užtekdavo, sportuodavau dvi valandas, kitu atveju – ateidavau kitą dieną. Kitam semestrui nebepasirinkau fizinio rengimo, gal sugebėsiu šiaip nueit retkarčiais? Ber kur tau…

Rokiškio rajono savivaldybės stipendijos

Ta proga primenu, jog Rokiškio rajono savivaldybė kartu su AB Rokiškio sūris visiems rajono abiturientams, kurie įstojo į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir kurių šeimos pajamos yra mažos (šeimos pajamos neviršija  dviejų valstybės remiamų dydžių 1 šeimos nariui per mėnesį), o 12 klasės metinių pažymių vidurkis ne mažesnis nei 8 (I kurse 7,5, II kurse 8, po antro kurso galima pasirašyti naują sutartį, bet ten jau ir sąlygos kitos). Stipendijos dydis buvo 1500 Lt semestrui, bet dabar sklinda gandai, kad sumažino iki 1000 Lt, tiksliai nežinau.

Jei reikia stipendijos, susisiekit su auklėtoja(u) ar mokyklos vadovybe (kuri teoriškai turėjo jus informuoti), jie gal daugiau informacijos pateiks. Čia praėjusių metų sąlygos, galėjo dabar kas nors pasikeisti.

Papildoma informacija teikiama Švietimo skyriuje tel.: 31270, 8 614 99 307.

el. p.:  r.elmoniene@post.rokiskis.lt

Post Scriptum

Man atrodo, kad aš ilgai negyvensiu šitaip rašydamas. Visų pirma – dedu nuorodas į dėstytojų puslapius, kurie sukurti su WordPress, taigi prisijungę jie mato nuorodas į šiuos straipsnius (viena dėstytoja prisipažino, kad šitaip mane surado). O ir šiaip kai kurios dėstytojos įtartinai į mane žiūri, matyt, laukia šitos ataskaitos… Juokauju,  dar ne toks paranojikas esu.

Bet šiaip būtų nemalonu, jei ateityje tektų dar mokytis pas kurį(ią) nors  iš blogosios pusės aprašytą dėstytoją, skaičiusį(ią) šias mano ataskaitas. Aišku, jei žmogus moka priimti kritiką, tai nieko, bet…

34 komentarai – “MRU Finansų ekonomika. II semestras”

Va apie Okulič-Kazariną ir aš galiu šį tą pasakyt.
Na niekad jis man nedėstė ir asmeniškai bendraut neteko, bet kadangi seku AKL mailing-list’ą, tai susidariau šiokį tokį įspūdį iš jo žinučių. Visada atrodo rimtas, turintis tvirtą nuomonę ir dažniau ja ir būna remiamasi. Kodėl? Na jis visada argumentuoja savo nuomonę, nenusišneka, šneka protingus dalykus ir ryškiai jaučiasi, kad išmano IT.
Jeigu jis toks pat sumanus ir realiame gyvenime, tada turėtų būti puikus dėstytojas.

„R. Naujikienė (informatikos dėstytoja!): gal eisim į kompiuterių klases, nenoriu laukti, kol čia viską pajungs (kompiuterį, mikrofoną ir pan.)“

Chi chi chi :D.

Sekmės Tau toliau besimokant.

@Paulius
Paskaitau kai kurių dėstytojų CV. Žmonės gi dirbę įvairiose vietose, kažkokios srities specialistai, galėtų lengvai susirast tinkamesnį darbą, jei nelabai pavyksta dėstyti. Kam kankint save ir studentus.

@Paulius
Nesvarbu ką baigus, svarbu, kad sugeba dėstyt ir turi tam pakankamai žinių.
Dėstytojai visi žinių turi, bet ne visi turi sugebėjimą dėstyt ir sudomint dėstomu dalyku. Vieni dar bent stengiasi, o kiti tiesiog ateina, atšneka savo ir išeina.

Ei, o Domarkas tai toks žilas dėdulė su akiniais ir labai labai flegma? Nu toks lėtas, kad atrodo, kad lėčiau jau neįmanoma kalbėt 😉 Jei taip, tai ir man dėstė, į paskaitas nevaikščiojom (miegot geriau namie, o alų gerti vietoj kiekvienos paskaitos netgi atsibodo), kadangi per egzaminą teoriją visi nusirašė, tai vertino tik pagal uždavinius, netyčia gavau 9.

Pas mus, beje, reklamavo Maple 🙂

Prisiminiau Ramute… Kazkada 1996 Vilniaus Aukštesniojoj Policijos mokyklos dirbom kartu. Tuomet apie kompus menkai ismaniau, desciau „kriminalistika“, kartu „sharindavom“ paskaitas. Prisimenu, gera moteris, nelabai profe, bet gyventi kazkaip reikejo. Tokia geros sirdies… Praejo jau daugiau nei 12 metu, as gal jau kompus uz Manta geriau ismanau (nepyk, Mantai), o Ramute vis dar policijoj dirba(dabar Riomeriu vadinasi) Dziaugiuosi uz ja. Na, studentams tai gal ir nelabai pasiseke, bet ..ka padarysi, toks jau LT mokslas.
P.S. Aciu Ramute, tu viena mane paguosdavai, kai pas Kareiva nemalonumu turedavau per alkoholi ir etc.

@Chemiker
Tas pats dėdulė 🙂
Maple irgi kartais paminėdavo, bet dabar jam Maxima kiečiausia, nes nemokama.

@Ramunas_is_Obeliu
O ko čia man pykt, apie kompus aš pats gi nieko neišmanau, tik apie programas kai kurias šiek tiek žinių turiu 🙂
Matosi, kad ta dėstytoja nėra blogas žmogus, na betgi šitas įrašas tik apie dėstytojus ir jų darbą, o Naujikienės darbas man visiškai nepatiko. Tikrai tikiu, kad pagal savo išsilavinimą galėtų tinkamesnį darbą susirast.

Pries kelis metus taip ir buvo. Siuo metu ne, darbu nera. O jai koks ir atsiranda tai iskart jau buna uzzimtas… Ekonomikai zada 2011 metais, kad jau nebebus lietuvoje „krizes“ tai gal ir su darbais bus viskas gerai… Bet ka gali zinoti.

@Saulius
Bemoksliai ir visokie vadybininkai su bakalauro popierukais gal ir negali susirasti dabar darbo, bet specialistų visada trūko ir tebetrūksta. Darbų tikrai yra.

Nu cia tokia tema, kad galima diskutuoti ir diskutuoti. O to dabar tikrai nenoriu 🙂 Gal kada veliau, labiau i tam tikancia tema 🙂

Tikrai darbu yra…., tik kazin ar pats Mantas dirba, kad toks uztikrintas… Paziuresim, kai dugna desim…

o mane tiesą sakant užknisa patys studentai, kurios tie geri įvertinimai paperka
ir kažkaip ,,netikėtai“ nusiskundimų dėstytojais nebelieka….O šiaip kiti dėstytojai dar galėtų nors kartais nepamiršti,kad su studentais reikėtų elgtis, kaip su žmonėmis.Dar gerai būtų, kad patys suvoktų kokį dalyką dėsto. Vienu žodžiu aš tai labai nusivylusi, nesuprantu kaip romeris gali kišti tokius dėstytojus kaip Domarkas pirmame kurse, ne draugiškumo mes ten mokytis susirinkome. o tai nori pasakyti, kad geriau būtų jeigu į jo paskaitas ateitų tik tie penki žmonės :D? nes kokia nauda iš sedėjimo toje ,,paskaitoje“ nesuprantu. Višnevska tai super, vienintelė kuri patiko per abu sem., turėtų daugiau tokių dėstytojų būti.

@Ramunas_is_Obeliu
Nedirba Mantas, jis dar veltėdžiauja 🙂
Kalbėjau, kad darbų tikrai atsiras specialistams su patirtimi. O aš nei vieno nei kito neturiu. Nors, aišku, nebūčiau toks nevykėlis tinginys, tai susirasčiau.

@Aikštingoji
Manęs geri įvertinimai nepaperka, bent jau šiame bloge.
O Domarkas gi nėra pats blogiausias variantas, būna ir blogiau. Naudos nėra iš sėdėjimo matiekoj, nes ir tos teorijos nelabai prireikia, kai beveik visas egzo pažymys iš uždavinių.

Na jo, labai atviras straipsnis apie tai, apie ka dazniausiai garsiai nesnekama norint studijoti aptariamojoje aukstojoje istaigoje 🙂
Drasus poelgis, sekmes!
P. S. Nezinojau, kas L. Ulevicius lektorius 🙂 Dar pasitikrink, ar nenusimuse nuoroda i V. Visnevska, neradau jos puslapio, kazkoki bendra ismeta. Ir laaaaabai patiko R. Jasinaviciaus nuotrauka su kaciuku 🙂

@Valentina
Aha, aš apie Ulevičių sužinojęs, irgi nustebau. Visur suspėja žmogus.
Ne visi dėstytojai turi savo oficialius puslapius, tai kai kurių nuorodos įdėtos į jų katedrų puslapius.

@Elfe
Per paskaitą kalba tik dėstytojas, skaito teoriją. Paskaita vyksta didelėj auditorijoj, paprastai visam kursui (t.y. daug žmonių).
Seminarai (pratybos) vyksta vienai grupei (arba pusei grupės, t.y. mažam žmonių skaičiui), per juos daugiau vyksta studentų darbas.

Paskaitų lankyt nebūtina, o seminarus būtina.

Respect! Buvo idomu paskaitineti studento (gal/kad ir subjektyvia) nuomone apie moksla.

o kokia verslo komunikacijos precentacija darei? pasirinkai savo tema? ar is jos pateiktu darei??:)

Sveikas, aš norėčiau daugiau sužinoti apie informatikos egzaminą 🙂 tikėjaus kad lengvai praslysiu, bet.. 😀 tai va. Galėtum gal papasakoti daugiau ? Turbūt teko eiti rašyti į auditoriją ?? :)) Dėkui iš anksto.

tai turbūt čia dabar kitaip bus .. nes kažkaip sakė, kad iš tų projektų rašo balą iki 7 o kas daugiau nori tai egzminas :)ar ir jums taip buvo ?

Labas, turiu klausimėlį 🙂
Gal girdėjai ką nors apie Socialinių tyrimų metodologiją? Ar labai sunku? 🙂 Ačiū

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *