Coin

Item 7 – Mints and euro coin Item 2 – Mints and euro coin Išleistų euro monetų atvaizdavimas valdžios sektoriaus finansų statistikoje