Kategorijos
Gyvenimas

Prezidentė siūlo skaidrinti paramą gaunančių organizacijų veiklą

Prieš daugiau nei savaitę, po Lietuvos geležinkelių paramos skirstymo skandalų, Prezidentė pasirašė dekretą su siūlymu griežtinti ne pelno sektoriaus atskaitomybę. Tiksliau ją įvesti, nes dabar atskaitomybė yra beveik nulinė. Iki 2016-ųjų metų šiame sektoriuje buvo visiška anarchija – buvo privaloma tik Registrų centrui teikti metines veiklos ataskaitas. Bet jų nepateikus, jokių sankcijų nebuvo, tai beveik niekas ir neteikė. Kitaip sakant, kauliji pinigų ir darai su jais ką nori, nes gali už tai neatsiskaityti. Nuo 2016-ųjų atsirado prievolė Registrų centrui teikti ne tik veiklos ataskaitas, bet ir metinę finansinę atskaitomybę. O kas atsitinka jų nepateikus? Teisingai, nieko. Tai lygiai taip pat aktyviai organizacijos jas šiemet ir pateikė. Tiesa, ATPK 1722 lyg numato baudą vadovams nuo 289 iki 2896 €, bet neteko girdėti, kad kas būtų nubaustas.

Kodėl mane šitas klausimas domina? Jau kurį laiką kapstausi po tai, kas vyksta ne pelno sektoriuje. Anksčiau savanoriavau vienoje gyvūnų prieglaudoje. Taip, sename gerame VšĮ Beglobis, kurio vadovai savanorius psichais vadina, savanorėms snukius daužo, o paprašius veiklos ataskaitų – parodo duris ir pakeičia jų spynas. Nuostabus nepelno sektoriaus pavyzdys. Arba štai imkim kitą gyvūnų globos pažibą – VšĮ „Penka koja“, kuri jau kelerius metus skęsta teismų maratonuose (ir galo dar nesimato), gauna per metus 120’000+ eurų paramos, teismo minima kaip švaistanti neadekvačias pinigų sumas advokatams, o skaitant teismų nutartis, susidaro įspūdis, kad ir vidaus dokumentus klastoja, ir teismams išsijuosę meluoja, ir ko tik nedaro. Ir pabandykit jūs iš tokių organizacijų privalomas viešinti veiklos ataskaitas išsireikalauti. Be šansų. Bandžiau įvairiais būdais. Vieni meluoja, kiti ignoruoja, o įvairios institucijos atsisako įsikišti. Ir čia tik du pavyzdžiai. Tokių apstu.

Ką siūlo Prezidentė? Beveik 100% tai, kas jau kurį laiką sukosi mano galvoje. Ne, ne bausti už privalomų duomenų nepateikimą, o tiesiog užsukti paramos kranelį. Laiku nepateikei ataskaitų – ate ate, paramos gavėjo statuse, o kartu ir ate ate, šešiaženkle suma iš 2% GPM paramos. Siūloma keisti visus susijusius įstatymus – Viešųjų įstaigų, Asociacijų, Labdaros ir paramos fondų. Juose siūloma įtvirtinti ir suvienodinti prievolę kasmet teikti Registrų centrui veiklos ataskaitas ir metinę finansinę atskaitomybę. Be to, detaliai nurodyti, kiek ir kokios paramos gauta iš konkrečių juridinių asmenų. O kad organizacijos neignoruotų prievolės kiekvienam norinčiam leisti susipažinti su jų veiklos ataskaita – pataisyti ir Civilinį kodeksą, nurodant, kad Registrų centras privalo visiems norintiems leisti susipažinti su veiklos ataskaitomis neatlygintinai (šiuo metu už jas reikia susimokėti).

6. Juridinių asmenų registro tvarkytojas savo iniciatyva panaikina Juridinių asmenų registre įregistruoto paramos gavėjo statusą,:
1) jeigu paramos gavėjas praėjus 60 kalendorinių dienų nuo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalyje nustatyto termino nepateikė juridinių asmenų registrui metinio pranešimo (konsoliduoto metinio pranešimo) ar veiklos ataskaitos

Jei Seimas pritars Prezidentės siūlomiems įstatymų projektams, naujoji tvarka įsigalios jau 2018-01-01. Atsižvelgiant į pastarojo meto su parama susijusius skandalus ir į tai, kad pataisas siūlo pati Prezidentė, labai tikėtina, kad Seimas nesudvejos. Tai būtų dar vienas nemažas žingsnis skaidrinant skandaluose skęstantį „ne pelno“ sektorių. Geri pasiūlymai ir sumanus jų užtikrinimo kelias. Tiesa, neaišku, kaip bus užtikrinama, kad veiklos ataskaitose būtų paskelbta visa privaloma informacija, gal bus kokios Registrų centro paruoštos formos su kontrole, o ne tiesiog PDFo įkėlimas į sistemą.