Kategorijos
Ekonomika

Visiems verslininkams – po medalį

Verslų katiną atpažinsi iš akių. Nuotraukos autorius Needhead

Vienas žymiausių, perspektyviausių, įtakingiausių ir geriausiai apmokamų Lietuvos tinklaraštininkų, ScaniaGTI, po turiningai praleisto laiko prie amžiaus išradimo – televizoriaus – šiandien buvo baisiai pasipiktinęs, kad vienas žymiausių perspektyviausių, įtakingiausių ir geriausiai apmokamų Lietuvos, ne Lietuvos ir užsienio netinklaraštininkų, Benas Gudelis, drįsta manyti, jog medalius reikia kabinti ne tik eilėraščių kūrėjams, užkalniams, bet netgi ir verslininkams. Nors esu tik maža pelytė ScaniaGTI tinklaraščio įtakos paunksmėj, vis tik noriu įkišt savo niekam neįdomų trigrašį.

Mažai ką žinau apie Beną Gudelį. Papildomai niekad nesidomėjau, nežinau, kokio masto verslą jis turi Lietuvoj, man tai netgi pernelyg nerūpi. Žinau tik tiek, kiek apie jį per paskaitas yra užsiminęs geras Gudelio draugas, vienas žymiausių, perspektyviausių, įtakingiausių ir geriausiai apmokamų dėstytojų, Rimvydas Jasinavičius, kurį mes mylim ir gerbiam (bent jau aš) už suteiktas žinias. Jei gerai pamenu, šie du pakankamai žinomi Lietuvos žmonės ilgą laiką buvo verslo partneriai, taigi, skaitydamas Pinigų kartos straipsnį, pastebėjau nemažai jau girdėtų minčių. Bet aš čia jau nebe į temą.

Tai duoti verslininkams medalius, ar ne? Iš viso, už ką duodamas medalis? Už tam tikrus nuopelnus, arba už tai, kad turi gerų pažįstamų arba šiaip reikia atsilygint. Mane šiuo atveju labiau domina nuopelnai. Ar verslininkas yra valstybei padaręs ką nors gero, ką būtų galima pavadinti nuopelnu? Aišku, nuopelnai yra labai skirtingi, vieni nusipelno mokslo srityje, kiti – kultūros, taikos, ekonomikos srityse. Verslininkas, aišku, labiausiai tinka ekonomikos kategorijai, nors, Sauliaus Poškos nuomone, visi turčiai kuria eilėraščius, tai būtų galima prikabinti ir kultūrą/literatūrą. Tad imkim ir pažvelkim, ką gero padaro verslininkas su ekonomika:

  • Sukuria milijonus darbo vietų, nuo kurių sumoka krūvą mokesčių ir truputį saugo į visas puses pinigus švaistančią ir vagiančią Sodrą, kuriai reikia mokėt mažiau visokių bedarbių pašalpų.
  • Kadangi, anot liaudies, visi verslininkai yra vagys ir išnaudotojai, tai jie nesikuklina ir sukuria nepakeliamas darbo sąlygas, baisulingai išnaudoja savo darbuotojus kaip kokius vergus ir kraunasi sau turtus iš pastarųjų liejamo prakaito. Bet taigi palaukit, baudžiavą kaip ir atšaukė, niekas rimbais neplaka ir neverčia pas visokius gudelius dirbt. Jeigu jau jūs taip nuostabiai dirbat ir nešat darbdaviui milijonus pridėtinės vertės, tai jūsų garantuotai geidžia visi jo konkurentai, eikit pas juos ar patys tapkit žmones išnaudojančiais verslininkais. Visgi, jei paaiškėja, kad nesate jau toks stebuklingas darbuotojas, kaip jums atrodo, galite skristi į Pažadėtąją žemę – Angliją. Šengeno erdvė ir visokios konstitucijos tam sudaro nuostabias galimybes.
  • Moka pelno, dividendų mokesčius. Daro įmokas į visokius Garantinius fondus ir panašias nesąmones. Kamšo socialdemokratų pradurtas ir konservatorių sunkiai lopomas skyles. Tai reiškia, kad jus kaip piliečius dėl to slėgs mažesnė valstybės skola, kurios palūkanų didžioji dalis iškeliaus į užusienius. Dar tai reiškia, kad valstybei galbūt ne taip stipriai trūks lėšų ir kad ji tikriausiai vis tik sukrapštys jums nedelsiant būtinai operacijai ar brangiems vaistams kompensuoti. Valstybė iš savo fondų netgi grąžins dalį neišmokėtos algos jūsų pusbroliui, kuris liko ant ledo, kai jo darbdavys tapo nemokus ir bankrutavo.
  • Kaip mums į galvą kaldavo profesorius – pagrindinis verslininko tikslas yra patenkinti vartotojų poreikius. Taigi savo veikla visi verslininkai jums parūpina prekių ir paslaugų. Jums nebereikia gyventi kaime, auginti karves, augintis rugius ir keptis duoną, nes galit jų nusipirkti kitų išnaudojamųjų prakaitu pagamintų produktų. Savivaldybės monopolininkai jums už baisulingas kainas apšildo kambarius, taigi jums netgi nebereikia statytis pečiaus savo erdviame 50 kv.m. ploto trijų kambarių bute ir vežtis malkų. Už tas pačias niekšiškas kainas jie jums dar atveda pora vandens vamzdžių ir pasirūpina, kad žiurkės nenugraužtų elektros laidų. Tie patys verslininkai netgi sukuria ir tokius stebuklus kaip kosmodiskai, nuo kurių nebepaeinančios pensininkės akimirksniu pasveiksta.

98 procentai lietuvių nekenčia verslininkų, bet vargu, ar norėtų gyventi pasaulyje, kur jų nėra. Aišku, galime pasinaudoti Jono Trinkūno patarimais ir grįžti į kaimą. Tik klausimas, kur jums geriau: kaime mėžti karvių mėšlą ar vergauti pas išnaudotoją verslininką?

Dar šiek tiek pažiūrėkim, ką parašė vienas žymiausių, perspektyviausių, įtakingiausių ir geriausiai apmokamų Lietuvos tinklaraštininkų, ScaniaGTI:

Per TV ponas Gudelis linksmai nepagarbiai atsiliepė apie medalių skyrimą Lietuvoje; na maždaug – medalius gauna tik už poeziją ir eilėraščius; o negauna už dviejų tūkstančių darbo vietų sukūrimą.
Linksmai pagarbiai pasakysiu komentarą: tai jau negana pelno iš 2000 darbininkų išnaudojimo, reikia dar ir ordino už tai?!

Visų pirma, tai tiek verslininkas gauna pelną, tiek rašytojas pardavęs savo knygas. Abiem atvejais, kuo vienas iš jų yra talentingesnis, tuo daugiau pelno gauna. Vienas pelną gauna už tai, kad moka rašyt, kitas gauna už tai, kad moka gerai išnaudot varguolius (kaip gerbiamas direktorius Poška). Aišku, daugeliu atvejų verslininkas gauna šimtus kartų daugiau, bet nereikia pamiršti ir to, kad jo pelną veikia ir rizika, nesėkmės atveju, tas pats verslininkas gali sulįst į skolas ir pats tapt tuo, kurį visi išnaudoja (daugiausiai paskolą išdavę bankai). Galų gale ir tą patį verslininką nuolat smaugia visokios valdžios didžiausiųjų giminėms įdarbinti įkurtos tarnybos, inspekcijos ir kiti reketininkai, kurių kiekį net sunku nustatyt.

Visų antra, tai pažiūrėkim, kiek mums yra svarbi verslininko ir rašytojo veikla. Apie pirmąjį jau rašiau, jo darbo vaisių reikia 99,9% gyventojų, nes mes jau nebeįsivaizduojam, kaip reiktų gyventi viską pasigaminant patiems. Tuo tarpu, kiek iš jūsų negalėtų išgyventi be eilėraščių? Ar verčiau pirkti knygą, ar kepalą duonos? Jei tikrai tokių atsirado, tai galiu rekomenduot vieną neblogą ligoninę Rokiškyje. Taip pat galima pažiūrėti į Maslow piramidę, joje puikiai atsispindi, kurie žmogaus poreikiai yra prioritetas. Matom, kad menininko teikiamos paslaugos tampa aktualios tik patenkinus visas kitas. Tai, kas labiau nusipelnęs visuomenei: verslininkas ar rašytojas?

Bėda tame, kad būtent Gudelio noras už savo turtą gauti medalį – labai ryškus ir tikslus dabartinio didžiojo verslo paveikslas.

Kad už turtą jis nelabai prašo to medalio. Man pasirodė, kad iš viso jis to medalio neprašo. Žmogus bando leisti suprasti, kad verslininkas yra ne ką mažiau savo veiklos vaisiais nusipelnęs pagarbos negu rašytojas. Žmonės labai aiškiai mato blogąsias jo veiklos puses, bet nenori pastebėti tiekiamos naudos, kuri didžiąja dalimi pasireiškia netiesiogiai.

Beje, drįstu atkreipti dėmesį, kad kalbu apie norą gauti medalį už tai, kad gauna pelną!

Jau minėjau didžiai gerbiamo tinklaraščio komentaruose, bet pasikartosiu. Būtent. Verslininkas tikrai turi gauti medalį už tai, kad gauna pelną, kuo didesnį pelną. Tai parodo, kad jis tikrai nusipelnė pagarbos, kad sugeba efektyviai vykdyti savo veiklą. Koks jis verslininkas, jeigu nesugebėtų gauti pelno. Čia būtų tas pats kaip rašytojas, leidžiantis savo kūrinius 5 egzempliorių tiražu.

O trumpai tariant, tai vienas žymiausių perspektyviausių, įtakingiausių ir geriausiai apmokamų Lietuvos, ne Lietuvos ir užsienio netinklaraštininkų, Benas Gudelis, minėtoje diskusijoje gal kiek trumpai, bet labai protingai pašnekėjo. Paskaitykit, jei dar neskaitėt. Blogiau nebus. Jeigu norit plačiau, paklausykit dėstytojo seminarų įrašų, ten irgi viskas panašia linkme.

Ir visgi, kas vertesnis medalio: rašytojas ar verslininkas? Jų veiklos sritys pernelyg skirtingos, kad būtų galima tiesiogiai lyginti. Visgi manau, kad verslininkas tikrai nusipelnė to ne mažiau negu rašytojas. Jei jau duodam, tai galim duoti abiems.

Kadangi troliai dabar pradės klausinėt, kas aš čia toks, kad jiems aiškinčiau, tai atsakau: buvau, esu ir tikriausiai būsiu ubagas, bet tas ubagas, kuris supranta, kad yra ubagas ir neieško kaltų aplinkui.

Beje, dar apie tuos niekadėjus verslininkus. Dėl naktinių reformų ir visuotinio kriziaus užsilenkė ne vieno verslininko ilgai plėtotos vergijos. Ar išlaisvintų vergų gyvenimai nuo to pagerėjo?

23 komentarai – “Visiems verslininkams – po medalį”

Tai kad dabar jokių rimbų nebereikia – bankai kur kas geresnis įrankis 😀
Verslas tikrai daugiau pinigų išspaudžia, nei valdiškos įmonės – todėl, kad valdiškas įmones valdo švogeriai, ir todėl, kad verslas atrado E621 ir kitus biznio ėjimus.
Tiesiai ponas Benas Gudelis neužsiminė apie norą gauti medalį; bet mintis dėliodamas itin kruopščiai sudėliojo eiliškumą – kvaili medaliai kvailiems poetams, o geriems verslininkams – jokio medaliuko.
Verslo tikslas – gauti pelno; ir joks kitoks.
Restoranas nesiekia maitinti žmonių – siekia gauti pelno.
Parduotuvė nesiekia aprūpinti tautos – siekia gauti pelno.
Alkoholio gamyklos nesiekia blaivybės… oi, šitas argumentas netinka 😀 😀 😀
Ir jei nori paragauti Jacobs, o ne brudo – lėk iki Vokietijos, arba paprašyk pažįstamo fūristo parvežti. Tai irgi verslo veidas! 😀 😀
Verslo mokami mokesčiai – tai skaičiukai, kurie vartomi kaip šašlykėlis. Kodėl moka mokesčius Orleanas?! Todėl, kad valdžia brangi pigiai pardavė viljamsui 😀
Kodėl bankai tiek sumoka valstybei? Ogi todėl, kad nuo neprigulmybės atkūrimo nė vienas antibankinis potvarkis nepralindo 😀
Ir kiti skaičiukai pasiduoda vartomi 😀
Bet svarbiausia – linksma diskusija 🙂

Mantai,
iš IT į verslą pasinešei? ar tik planuoji?
iš principo sutinku su įrašu.
iš vidaus susipažinus su verslu, ne viskas taip paprasta ir lengva jame, kaip kad nuolatiniams nepatenkintiems ir besiskundžiantiems atrodo.

>scania
Valdiškas įmones ne tik valdo švogeriai, valdiškas įmones valdo nemotyvuoti žmonės, nes tai ne jų įmonės ir ne jie gautų pelną. Kaip sako vienas mano dėstytojas apie miškininkus, kiek uždirba, tiek stengiasi pravalgyti, kad neliktų į valstybės biudžetą. O tie švogeriai vienas kitam gerklę perkąstų, jei tik pakviptų pelnu į jų kišenę.
Dėl to medalio noro, čia paliksim kiekvieno fantazijai ir interpretacijoms. Visgi verslininkui medalis mažiau reikalingas, nes jam nelabai aktuali prie jo dažnai einanti piniginė premija.
Dėl pagrindinio tikslo. Taip, iš šalies žiūrint, pelnas yra pirmoj vietoj. Bet iš kitos pusės pažiūrėjus, juk, kurdamas verslą, verslininkas galvoja, kokį vartotojų poreikį patenkins. Čia irgi galima įvairiai interpretuot. Bet žinoma, kad pelnas irgi itin svarbus kriterijus.
Linksma diskusija, linksma diskusija. Va, bandai, žmogau, kažką rimto parašyt, o Scaniai vis tiek linksma.

>Rokas Arbušis
Nuo IT niekur nebėgu kol kas, bet reikia neužsiciklint vienoj nišoj. Tiesiog apie IT kol kas tuščia galva, o va aktuali tema ir linksma diskusija apie medalius pasitaikė, tai ir nukrypau truputį.

Aišku linksma diskusija – kur matei, kad aš galvoju kitaip, nei tu?! 😀 Tai ir linksminuosi, vaizduodamas priešininką 😀
Na, anglai pastebėjo, kad būtent valdiškos įmonės dirba efektyviau – kokybiškiau, nes verslas per savo skubėjimą gauti pelno dirba kaip Perkūnkiemyje 😀 Bet tai irgi yra gėris? 😀
Verslas iki paskutinio iššaudys bizonus – ir vis sakys, kokią naudą neša tautai? 😀
Nesakau, kad verslo nereikia – pats dirbu pas verslininką. Ir nesinervuoju dėl to nė kiek 😀 Na, moka tik tiek, kiek moka – bet kas sakė, kad alga yra UŽ DARBĄ??!! 😀
Manes neerzina net tai, kad mano kasta gyvenime – priešpaskutinė, ir aukščiau stoviu tik už pijokus. Nes kur kas geriau suprasti, nei apsimesti 😀
Manau, Mantai, jei nori būti verslininku – žiūrėk į esmę, vadink viską savo vardais. Blaivus protas svarbiau biznyje, nei ekonomika ar vadyba 😀

Geras įrašas, bet pralinksmino tik viena frazė: „Kamšo socialdemokratų pradurtas ir konservatorių sunkiai lopomas skyles.“ 🙂 Čia manau klysti. Konservatoriai ne lopo skyles, o tik nukreipia iš ten byrantį gėri į kitą kišenę.

>scania
Verslas nebūtinai skuba kaip Perkūnkiemyje, čia tik vienetai ir tik trumpajam laikotarpy, nes išlįs blokai iš namo, ir sumažės norinčiųjų pirkti. Verslas suinteresuotas nešvaistyt pinigo, kur pakliūna, skirtingai negu valstybiniai dariniai, kuriems vienodai.

Bizonų, aišku, gaila. Bet niekas nestovi vietoj. Žmogėnai gal irgi kada išnyks. Nors greičiau susinaikins negu išnyks.

Dėl tų kastų, tai tu ne priešpaskutinėj, o priešpriešpaskutinėj. Priešpaskutinėj esu aš, kuris tik burba, ale mokosi ir nedirba. Nenuvertink per daug savęs.

Verslininku aš nebūsiu, ne toks žmogus. Nors ką gali žinot, jei kiaulės pradės skraidyt, tai visko gali būt, niekad nežinai, kas bus ateity, garantuot negali.

>MariukasM
Norėjau rašyt, kad kamšo skyles iškirpdami lopus iš kitų vietų ir atverdami naujas skyles, bet kažkaip minties neišėjo suformuluot.
Realiai tai tu gal teisus, esminių reformų nei vieni, nei kiti nedaro. Matyt, nei galios, nei noro yra.

@Mantas – bizonų pavyzdys gan neblogas – taip verslas parodo, kaip jam rūpi aplinka. Tik kaip pasipelnymo šaltinis. Visiškai vienodai žvėrių išlikimas ir kiti eilėraščiai 😀
Perkūnkiemis puikiai parodė, kad kai nebenorės pirkti tos firmos namų – pėdsakai jau bus ataušę 😀 Bus kita firma – ir taip išgaunamas kur kas didesnis pelnas. Tai yra geresni verslininkai – su mažesniais kapitalo ir laiko įdėjimais pasiekia daugiau. Efektyvumas! Efektyvumas puikiai pasiekiamas ir per korupciją. Bet čia tik lyrinis nukrypimas.
Verslas be apynasrio – bizonų naikinimas. Vietoje bizonų įrašyk nafta, oras, tauta ar dar ką nori.
Bet ne verslininkai kalti – !!! Pati atsiskaitymo pinigais sistema taip veikia, ir kuo toliau, tuo ryškiau.
Verslas gamina pinigus – jei jau vaizdžiai; bet pinigų nei apsirengsi, nei pavalgysi – suprask tiesiogiai. Visas gėris – mokesčiai ir prekės yra ŠALUTINIS PRODUKTAS. Taip yra, ir nederėtų apgaudinėti savo akių rožiniais akiniais. Apie tai ir sakau – verslas/pelnas yra gerai, bet medalis už tai – jau, brač, per daug 😀

>scania
„Verslas be apynasrio – bizonų naikinimas. Vietoje bizonų įrašyk nafta, oras, tauta ar dar ką nori.“
Verslas, verslas, verslas kaltas, kaltas, kaltas. Bet eiliniai baudžiauninkai juk irgi dėl to kalti. Verslas TENKINA MŪSŲ POREIKIUS, jeigu mums kotletukų iš bizonų ir kailinukų žiemą nereiks (mes jų atsisakysim), bizoniukai lakstys po gudelių kiemus neliečiami. Su nafta tas pats. Oras su tauta gal netiesiogiai, bet irgi.
Manau, šioj vietoj reiktų į viską žiūrėt kiek globaliau ir, prieš ieškant kaltų, pažiūrėti, ar savo veiksmais neskatini to niekadėjo. Juk, jei nebus verslininko, tai pats eisi į mišką ir nusidobsi tą bizoną, kaip senais gerais laikais. Tik gal neišgalabysi visų, o pasigausi, kiek tau reikia. Tame skirtume tarp prigaminimo ir poreikio jau tikrai kaltas verslas.

„Apie tai ir sakau – verslas/pelnas yra gerai, bet medalis už tai – jau, brač, per daug“
Tam tikrai atvejais – taip, tam tikrais atvejais – ne. Mes čia palaikydami kraštutines pažiūras truputį (t.y. stipriai) abu nukrypom nuo realybės.
Vargu, ar už turto prievartavimą kalėjime sėdintis, dėl to įkvėpimą pagavęs ir gerai rašantis poetas vertas valstybinio apdovanojimo. Lygiai taip pat – gal ir ne kiekvienas verslininkas bekurdamas darbo vietas, yra vertas to apdovanojimo, atsižvelgiant į jo darbo priemones. Visgi visada yra išimtys: tiek poetai, tiek verslininkai, kuriems drąsiai galima kabint medalius.

Mantai, verslas, dėl savo prigimties, niekaip nekuria išliekamosios vertės, todėl medalį šioje kategorijoje neįmanoma paskirti, skirtingai nuo kokio nors poeto, kurio kūryba gali išlikti amžiams kaip didžiulis Lietuvos meno paveldas. Todėl nėra logikos lyginti medalio verslui su medaliu menui.

Kategorija, kurioje iš principo būtų įmanoma skirti medalį verslui, tai, jei verslas atliktų kokį nors didelį altruistinį veiksmą iš to nesitikint ABSOLIUČIAI JOKIOS finansinės naudos, t.y. nuveiktų kažką labai naudingo iš idėjos. Jei verslininkas atliekant vienokį ar kitokį veiksmą turi kokių nors interesų, tai, mano supratimu, apie medalį negali būti nė kalbos, nepaisant to, kad tie jo veiksmai gali būti netgi labai naudingi Lietuvai ar dar kam nors.

Aš labai gerbiu gerus, gabius, sąžiningus verslininkus, bet medalis už tai, kad jis daro verslą, man niekaip nesiriša.

>ichmbch
Taip, verslas ir menas yra pernelyg skirtingos sritys, kad jų palikimą būtų galima lygint tarpusavyje, visgi negalima nuneigt, kad kuris nors iš jų nėra nusipelnęs Lietuvai. Poetas gauna medalį už meną, verslininkas gauna medalį už nuopelnus ekonomikos srityje. Berods šitą mintį įraše bandžiau paliesti.

Mano nuomone, medalis yra įvertinimas už nuopelnus. Kokiais tikslais nuopelnai pasiekti – ne mano reikalas. Aš konstatuoju, kad tiek vienas, tiek kitas yra nusipelnęs Lietuvai ir vertas to medalio, nors ir simboline prasme.
Šitas klausimas išsikerojo tiek pas Scania, tiek pas Mantą http://mantas.smsgroup.lt/2010/12/27/visiems-po-medali/
Taigi nematau reikalo plėstis iš naujo. prie savo mintis dar noriu pakartoti ir tai, jog poetai savo knygas leidžia irgi turėdami šiokį tokį pelno siekimo motyvą. Be to, kas gi finansuoja jų knygų leidybą? Ar tik ne tie patys verslininkai?
Toks jausmas, kad poetus vertiname tik žiūrėdami į jų teigiamybes, o verslininkus – tik žiūrėdami į jų neigiamybes.

Jeigu teigi, kad medalį galima kabint tik už veiklą, visiškai nesusijusią su nauda sau, tai kyla klausimas, už ką turėtų būti medalis skiriamas apskritai, tavo nuomone? Ir kokio aspekto įvertinimo forma yra tas medalio suteikimas, kokia jo reikšmė.

O niekam į galvą nešovė, kad visą gerovę sukuria tie darbuotojai, kurie dirba pas verslininką? Kad valstybę išlaiko verslas? Kad visus bezdielnikus biudžetininkus (apie medikus, mokytojus, gaisrininkus ir pan. nekalbu) taip pat išlaiko verslas?

Ir kad tas 1% ar kiek ten tų verslininkų yra sugalvoja, sukuria ir palaiko verslą, kuris generuoja pajamas, kuriomis išlaikomi kiti 99%?

Ko vertas poetas su savo eilėraščiu prieš verslininką, kuris sukūrė verslą, kuris išmaitina 2000 darbuotojų, skaičiuojant šeimomis, tai mažiausiai 6000 galvų, kurios pamaitintos, aprengtos ir sušildytos iš pinigų, kuriuos generuoja VERSLININKO sukurtas verslas?!

Galima daug ir ilgai ginčytis… apie nieką.
Noriu tik atkreipti dėmesį į tai, KAS norėtų medalio.
„Bendrovė “Bennet Distributors” ir su ja susiję fiziniai asmenys kontroliuoja Panevėžio spirito bei alkoholinių gėrimų gamybos įmonę “Sema”. Praėjusiais metais Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atskleidė bene didžiausią nuo Nepriklausomybės atkūrimo laikų aferą, susijusią su spiritu. Panevėžio “Semos” gamykla apie dvejus metus didžiuliais kiekiais pardavinėjo etilo alkoholio produktus gerai organizuotos Kauno nusikaltėlių grupuotės fiktyviai įsteigtoms arba net neegzistuojančioms bendrovėms. Iš šių produktų pogrindiniuose cechuose buvo gaminamas ir nelegaliai pardavinėjamas spiritas. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos duomenimis, per dvejus metus tokiu būdu valstybei galėjo būti padaryta apie 80 milijonų litų nuostolio, nes nelegaliai į rinką galėjo patekti apie 2,5 milijono litrų spirito. Dėl minėtų nusikaltimų iškeltos kelios baudžiamosios bylos.“ –
http://kauno.diena.lt/dienrastis/ekonomika/seselini-alkoholio-imoniu-privatizavima-parlamentarai-apibudina-kaip-tragedija-8557

Jei tarkim, kad vagis pavagia +1mil, tai ir kaip ordiną galėtų gauti, nes ne šiaip vagis, o metų vagis/čempionas! Dabar į kalėjimą tokius sodina.. Kokioje šaly mes gyvenam!? 😀 Jei kažkas 10 cepelinų suvalgo ant karto, tai ir po medalį! Jei kažkas daugiausiai miško šiemet iškirto ir pardavė, dar vienas ordinas! Galiausiai prieitume ne prie ordinų dalinimo, o klounų rinkimų? „Lietuvos talentų“..?

Vienas varguolis iki tiek pakilo, kad medalio už čeburėkų pardavinėjimą užsimanė!? Čeburekų pardavinėjimas ir verslas, bet jei 100 kioskų tinklą atidarysi, tai kokio čia medalio nusipelnei..? Jokio…

Mokesčius Lietuvoje mokėti yra kiekvieno prievolė… Jei pasigyrė, kad jis moka, tai dar reiktų pirmiausiai patikrinti.. Na žinot, kad žinoti po to kelių gramų aukso medalį kepti. 🙂 Antra, jei nori medalio, tai tegu ne tik sumoka mokesčius, bet dar padovanoja kokius 300 milijonų į biudžetą, šiaip sau, kad nors vienais metais neigiamas jis nebūtų, o tada gal duos kas ordiną… 🙂

Beje, pats neseniai turėjau įregistruoti verslą vien, kad reklama bloge sukasi. Beregistruojant sužinojau, kad net grybu miške negali rinkti be verslo liudijimo! Ko pasekoje, kiekvienas durnius gali būti verslininku, nueikit į VMI ir pasirašykit pažymą, kad norit mokėti mokesčius, galima net iš namų viską internetu užpildyti. Jau verslininkas ir jau į medalį pretenduoji. NOT!

Jei rimtai, tai kada pvz.: pakeisčiau kažkokius įstatymus, ko pasekoje, kažkas gero atsitiktų rezultate: gal sumažėtų mokesčiai, o į biudžetą daugiau surinktų bapkių, nei praeitais metais, tai tada niekas net neklaustų, o iš kart tą medalį užkabintų už metų išradimą ar sprendimą… Dabar tik puikiai parodo kokia to Beno Gudelio tuštybė begalinė, kad net krašto nesimato ir net pats to jau nebesupranta/nemato.. Jei jam dar tokios kyla mintys ir net sugeba viešai jas pasisakyti…

>Originalas
Kalbam apie medalius kaip apie nuopelno įvertinimo formą. Vagystę pačią savaime nelabai galima pavadint nuopelnu dėl jos tiesiogiai aiškaus neetiškumo. Cepelinų rijimas gal ir rekordas, bet irgi nėra nuopelnas. Miško kirtimas ir pardavimas pats savaime irgi nėra nuopelnas, bet… pats miško neiškirsi, reiškia, samdai žmones, kuri darbo vietas, moki mokesčius, judini ekonomiką ir t.t., jeigu dar tą mišką atsakingai atsodini, tai jau būtų galima galvot ir apie medalį. Čeburekų atveju – lygiai tas pats.

Kaip jau ne kartą minėjau, verslas ne savo noru moka mokesčius, bet negalima nuginčyti pačio fakto, kad moka. Man jokio skirtumo „kodėl tai daro“, man svarbu „kad daro“. Be to, kuo jis geresnis verslininkas, tuo efektyviau dirba, tuo daugiau mokesčių sumoka… arba pasamdo geresnius buhalterius ir dalį jų nuslepia.
Aukot milijonus į biudžetą yra neprotinga, nes jie vis tiek nebūtų panaudoti efektyviai. Jau geriau už tą pačią sumą pačiam organizuoti kažkokią socialiai atsakingą veiklą. Žinoma, toks etiškas verslas dar labiau nusipelno įvertinimo. Ir, kaip jau sakiau, nesvarbu, kokiais tikslais jis aukoja lėšas visuomenei, esmė, kad aukoja.

Kalba daugiau ėjo apie verslininkus, kurie turi rimtesnį verslą ir kuria darbo vietas. Visgi netgi ir šiuo atveju, individuali veikla yra gerbtina vien už tai, kad žmogus pats save įdarbina, sukuria sau darbo vietą ir iš valstybės nebekaulija pašalpų. Tai tikrai verta pagarbos. Ar vertas medalio? Žiūrint iš kurios pusės pažiūrėsi.

Anot dėdės Lafero, numažinsi mokesčius tiek, kad juos mokės daugiau, bet surinks dar mažiau. Tą optimalų tašką nėra taip lengva surast. O ir dabartiniai mokesčiai yra palyginus nedideli, nereikia per daug skųstis. Gal mažuosius naktinė reforma kažkiek ir užsmaugė, bet didieji tikrai jau tegu nesiskundžia.
Be to, esant dabartinei ekonomikos situacijai, tas mokesčių surinkimas visiškai priklauso nuo ekonomikos gyvybingumo, įtariu, kad pati mokesčių kartelė mažai ką reiškia.
Ir nereikia pamiršti, kad verslininkus žymiai labiau užknisa milijonai tikrinančių tarnybų, valdininkų veiklos laikinimas ir nežmoniškų mastų korupcija. Pirma su šitais reikia kažkaip kovot, o paskui bus galima ir apie mokesčių dydžio optimizavimą pakalbėt.

O Benas Gudelis labai protingai pašnekėjo, gaila, kad visuomenei tokios kalbos vis dar pernelyg protingos, kad suprastų.

Matosi, kad jie abu jau neblogai smegenis vaikams praplovę „O ir dabartiniai mokesčiai yra palyginus nedideli“… 🙂 Tik negali paaiškino vieno ypatingai elementaraus dalyko, kodėl prieš metus valdžia pakėlė mokesčius, bet metų pabaigoje 1/4 biudžeto nesurinko…? Kažkokia anomalija? Ar jie patys žino, kad seniai mokesčių dydis prasilenkė su logika, ko pasekoje, kažkas iš dangaus nedamokės sumos, kurios net negavo su pajamomis (ar tarkim, kad jam pačiam nieko neliktų), iš to tik atsiranda šešėlinės ekonomikos skatinimas.. Arba tie patys benzo ir kiti akcizai, kur puikus skatinimas kontrabandai, ir eilinį kartą dar mažiau surinkta mokesčių po jų pakėlimo, bet dabar daug laimingų baltarusių, kurie iš vis jokios veikslo nevykdo, bet jau visi šešėliniai verslininkai patapo, kurie pragyvena iš to benzo nupylinėjimo, nes gali 1litą nuo litro užsimesti, vistiek parduoti pigiau, nei kažkas legaliai parduoda su mokesčiais… Žodžiu, viena yra vadovėliuose ar vaikams/žmonėms pasakoti, bet visai kitaip realybė veikia. Jie patys tą žino…

Dėl verslininkų, tai darbo vietų sukūrimas ar mokesčių mokėjimas nenusipelno jokio medalio iš valstybės, kadangi tai natūrali jų prievolė, pagal šiandienos įstatymus, nori jie mokėti, ar ne. Niekas jų net neklausia, tai čia jokia ne gera jo valė, o net pagalvoti, kad jis moka ar galėtų nemokėti yra daugiau, nei juokinga.

Šiaip verslas toks dalykas, kad esmė lyg ir pasiūlyti prekių, paslaugų, kurių yra paklausa, kad kitiems būtų geriau, bet kartu yra šalutinis poveikis, kad kitas tikslas tik pinigų daugiau uždirbti, o tas niekada neapsieina be žalos tiems patiems žmonėms. Vienas geriausių pavyzdžių Google, kur veikė, visi buvo patenkinti, nes sukūrė produktus, kurių buvo paklausa.. bet prieš metus ar porą valdžią perėmė ‘verslininkai’ ar bent kam rūpi iš Google paslaugų padaryti verslą, turime milijonus nepatenkintų vartotojų po visų youtube, android ir kitų pertvarkymų. Praktiškai visi nepatenkinti ne US, o tiems patiems Amerikiečiams taip pat jau kelia susirūpinimą Google sprendimai..

>Originalas
Sakiau ir dar kartą pakartosiu: mokesčių nesumokėjimui žymiai didesnę dalį darė kintantis ekonomikos ciklas, o ne keliais procentais pakelti mokesčiai. Ir be mokesčių pakėlimo būtų surinkimas sumažėjęs. Biudžeto nesurinko dar ir dėl to, kad ekonomikos ciklo taip lengvai nesuprognozuosi, gal nesitikėjo tokio didelio nuosmukio. Be to, mokesčių pakėlimas davė teigiamą įtaką surinkimui, berods PVM surinko daugiau negu anksčiau. Aišku, PVM surinko todėl, kad visi vis tiek vartoja. Tuo tarpu visokie pelno, GPM, Sodros ir pan. mokesčiai yra žymiai labiau veikiami ekonomikos ciklo, nes dėl jo užsilenkė versliukai.
Jei būtum mokesčius pakėlęs kokiais 2006, kai ekonomika ėjo į viršų, tokio drastiško surinkimo pokyčio nebūtų buvę. O šiuo atveju mokesčiai, aišku, situacijos nepagerino, bet nereikia vienpusiškai tik jų kaltint.
Šešėlis buvo ir bus. Kol bent jau kyšininkavimo nepristabdys, tai nieko čia ir nepakeisi, kad ir kokie akcizai būtų.
Kiek teko skaityt, buvo 33% tikimybė, kad Lietuvos valstybė subankrutuos. Nebebuvo laiko galvot apie tai, kad kažkas verslas bus pribaigtas. Laikas buvo galvot apie būtinas lėšas valstybei išgyventi. Nelabai buvo kitos išeities nei kelti mokesčius. Jų sumažinimas būtų palengvinęs veiklą sunkiai galą su galu suduriantiems, bet tuo pačiu būtų į biudžetą žymiai mažiau lėšų surinkta… Aišku, čia jau „kas būtų, jeigu būtų“.

Dėl nuopelnų jau sakiau. Priežastys nenuneigia paties fakto. Poetas irgi pasipelno, kai savo kūrinius parduoda. Vis tik tai nenuneigia fakto, kad tas žmogus sukūrė kažkokį kūrinį su išliekamąja verte.

Dėl pelno siekimo, tai tenka sutikti. Visgi, jei vienas perlenks lazdą, atsiras kitas, kuris išlaikys pusiausvyrą tarp paslaugų poreikio ir pasiūlos. Aišku, ta kartelė pakeis savo vietą, bet vis tiek balansas bus.
Žmonės investuoja, rizikuoja savo lėšomis ir, žinoma, kad tikisi atitinkamos grąžos.

Blogai manai ir tiek, bet dar galbūt per jaunas suprasti. 🙂
Mokesčių didinimas daugiau pinigų nesurenka į biudžetą, nors ir atrodo logiškai, bet ne visada praktika veikia pagal teoriją. Tas akivaizdu, nes pastaraisiais metais visi mokesčiai sparčiai augo ir buvo pridedami nauji + buvo sumažintos išlaidos viskam, o biudžeto skola kasmet vis sparčiau didėja.. Nei krizė, nei ciklai, nei ekonomika čia nekalta, o tik durni įstatymai, tokių trumparegių, kurie mano, kad sumažinus išlaidas, pakėlus mokesčius, metų gale bus geriau.. bet taip nebūna jau kelinti metai iš eilės…

Originalo patarimas? Reiktų galbūt bent pabandyti mokesčių lygį grąžinti į prieš kelis metus buvusį. Išlaidas gerokai padidinti, kad pirmiausiai būtų galima nusamdyti teisėją, daktarą ar dėstytoją. Nes dabar visi protingi seniai išvažiavę… Tada galbūt atsiras tikimybė, kad žmogus uždirbantis ir taip negalvos kaip dar pasivogti ar paimti kyšį. Na, o tam užtikrinti daugiau pinigų turės ta pati teisėsauga. +bausmes padidinti už mokesčių slepimą, kyšius, valstybės turto švaistymą. Nuimti nebaudžiamumą valdininkų, galbūt net paduoti į teismą buvusius valdininkus ir iš jų tas skolas sukurtas išieškoti. Verslo tame esmė, kad jei jam bus sąlygos, tai smulkus verslas atsiras iš kart kaip ir darbuotojai jam. Dabar tiesiai pasakius, protingi seniai išvažiavę, čia tik vieni loxai kuria darbo vietas, kiti jose liko dirbti.. Ir faktas, kad jei per sekančius rinkimus nieko nepakeisim, tai po dar 4 metų jau gali ir nereikti nieko rinkti, nes nieko čia nebus ir likę..

Bausti zmones uz tai kad jie neturi pinigu susimoketi mokescius-mazu maziausia mazaprotyste. Mokescius slepia ne tie kurie uzdirba 20t per menesi, o tie kurie uzdirba 200t.Uz siuksles 100 kv.m buto savinikas moka tiek pat kiek ir gamykla, tik kieno kisenei skaudziau? Kiekvieno pasiturincio verslininko rysiai atveda i Seima.

>Originalas
Nežinau, ko tu sieki šitais aiškinimais, bet reikia būt visiškai aklam, kad surinktų mokesčių mažėjimą priskirtum tik padidintiems mokesčiams ir jokiu būdu ne ekonomikos ciklui. Baigiam šitą diskusiją, nematau prasmės trečią kartą kartot tą patį. Tu gi vis tiek savo nuomonės laikysies.

Dėl antros pastraipos. Taip. Dėl didžiosios dalies pritariu. Bėda tik, kad niekas nežino, ko imtis, kad tai būtų pasiekta. Mokesčių primažinimas yra smulkmė, o tikslingų išlaidų padidinimas, aišku, duotų vaisių, bet niekas jokių rimtesnių reformų nedaro.

>Skaitytojas
Taip, tamsioji verslo pusė labai įsigalėjus Lietuvoj. Ir vargu, ar mes sulauksim, kol situacija pagerės.

Visai įdomi diskusija. Daug net nepridursi. Bet kelis komentarus norisi parašyti.
>Mantas
Užkliuvo tokia frazė, kuri lyg ir neleidžia ginčytis – taip užtikrintai parašyta, kaip koks visiems sąmoningiems žmonėms bendras diskusijos pagrindas, tiesiog defaultas:). Aš apie pašalpų „kaulytojus“. Susidaro įspūdis, kad kiekvienas, gaunantis socialinę pašalpą, yra, kaip čia tiksliau pasakius, mažų mažiausiai asmuo, darantis moralinį nusikaltimą prieš valstybę. Ar teisingai suprantu? Tokiu atveju norėčiau su Tavim labai pasiginčyti. Kalbant apie soc. pašalpų ėmimo moralumą, esama labai diferencijuotinų situacijų. Bet gal Tave ne taip supratau, todėl kol kas dar nesiplėsiu.

Dėl Beno Gudelio. Čia tik vienas komentaras. Jeigu jis yra išties protingas žmogus, tai įrodytų jo su šypsena išsakyta mintis, kad ko jau ko, bet medalio iš valstybės už verslo Lietuvoje plėtrą jis tikrai nenorėtų, o ir gavęs atsisakytų. Medalis žmogui yra vertingas tik tiek, kiek tenkina jo tuštybę. Mano tokia nuomonė.

Ir dar. Apie tai, kad ekonomikos ciklo taip lengvai nesuprognozuosi. Neteisink jų:). Ar skaičiavai kada per pastaruosius kelis metus valstybės iššvaistytus pinigus? Milijardai nuobirų į kišenes. O kiek dar valstybei žalos padaroma netiesiogiai, per parduotus interesus. Daug kartų tiek. Man šitame kontekste kalbos apie mokesčių procentus kelia šypseną. Pastaruoju sakiniu noriu pasakyti tai, kad mokesčių didinimą motyvuoti nesurinktu biudžetu yra eilinė demagogija. Bandymas permesti bėdą ant žmonių pečių. Čia iš valdžios lūpų tas pats kaip žymusis anekdotinis „O kur tu buvai Sausio 13-ąją?“

Originalas parašė labai teisingai: „galbūt net į teismą paduoti buvusius valdininkus“. Tik ne galbūt, o absoliučiai privalomai. Ta teisinė gudrybė, kad pareigos tai ne žmogus, o žmogus tai ne pareigos, užtai nebelieka kam iš savo asmeninės, būtent asmeninės kišenės atsakyti už padarytą žalą, niekaip nepuošia Lietuvos, jei ją bandoma laikyti teisine demokratiška valstybe.
Ir dar Originalui – per kitus rinkimus nieko nepakeisim. Čia, tarkim, Nostradamo pranašystė :). Nes jau seniai neberandu už ką balsuot. Per 15 metų balsavau du kartus. Pirmą kartą per kvailumą už Paksą:). Antrą kartą patikėjau Dalia Grybauskaite. O už ką dabar balsuot? Patarkit, ir aš – nesakau, kad balsuosiu, nes greičiausiai nesutaps savivaldybės – praGooglinsiu:), kad viltis atgimtų.

Patri(di)ote, tikrai nieko neturiu prieš socialines pašalpas, tam tikrais atvejais jos yra būtinos, nieko čia blogo. Man tik nepatinka, kad piktybiniai sėdėtojai ant pašalpų ne tyli sulindę į krūmus, o rėkauja, kokie gudeliai vagys ir kaip visus išnaudoja.

Dėl Gudelio medalio. Kiek aš tą diskusiją žiūrėjau, tai medalio jis ir neprašė. Tiesiog metafora. Žmogus nori, kad visuomenė nežiūrėtų į visus verslininkus kaip į vagis vien dėl to, kad šie turi daugiau nei eilinis varguolis.

Dėl mokesčių ir valstybės pasišvaistymų. Taip, tikrai taip. Bet čia taip jau gavosi, kad mes su Scania pasinėrėm į du kraštutinumus, vienas žiūrėjom tik į gėrį, kitas – tik į blogį, o į visą aplinką per daug nesikoncentravom.
Su tais pinigų plovimais valdžios viduje yra visai riesta. Tik sunku įsivaizduot, kaip ten ką galima pakeist, kai visas pagrindas supuvęs iki pamatų. Nėra noro ką nors keist, o jei kam noras ir atsiranda, tai palaikymo nesulaukia.

Su tais balsavimais tai tikrai problematiška. Sunku ką tinkamo surast. Jei dar vieną kitą ir surandi, tai vis tiek pavieniai jokių rimtesnių reformų neprastums.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *